M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Herkes “Ben müslümanım.” diyor.

M. Es'ad Coşan

Gerçek Müslümanlık nedir? İslâm’ın ruhu, özü nedir? İslâm’da en önemli şey nedir? 

İslâm’da en önemli olan şey mârifetullah ve muhabbetullahtır; Allah’ı doğru bilmek ve Allah’ı sevmektir. 

Mesela bir kimse; “Ben inançlı bir insanım, ben dinsiz değilim!” diyor. “Ben dinsiz değilim.” demek hiçbir şey ifade etmez! 

Dinlisin ama hangi dine sahipsin? Eskimoların dinine mi sahipsin? Ren geyiğine mi tapınıyorsun? Beyaz ayıya mı, ineğe mi tapınıyorsun? Güneşe mi, aya mı tapınıyorsun?.. Bunlar maddî tapınılan şeyler. 

Bir de mânevî tapınılan, elle tutulmayan şeyler var. Kimisi şeytana tapınıyor, kimisi nefsine tapınıyor; kimisi paraya, kimisi şöhrete tapıyor; kimisi dünyaya tapıyor, âhireti hiç düşünmüyor… 

Herkes “Ben müslümanım.” diyor.

Tamam, müslümansın ama gel bakalım nasıl müslümansın? 

“Ben inançlıyım. Ben dinsiz değilim, ben dindarım…” 

Ama hangi dine sahipsin? Gel bakalım, Allah hakkında inancın ne? 

***

Hakikaten de halkı daha yakından tanıdıkça anlıyorum. Halk İslâm’ı bilmiyor. Neyi biliyor?Gazetelerden, mecmualardan, kulaktan dolma, belki halkın arasındaki hurafelerden aklına dolmuş olan şeyleri din sanıyor. Hâlbuki o din değil, onun inancı yanlış! İşte bu yanlışlıkların önceden anlaşılması lazım. 

***

Dünya üzerinde ne kadar sapık inanç var? Hindistan’da kaç tane din var? Türkiye’de kaç tane inanç var?..Bazılarına işaret ediyoruz, bazılarını kimse kırılmasın, darılmasın, üzülmesin diye söylemiyoruz ama düzeltmeye çalışıyoruz. Benim usullerimden birisi, şahsen dergilerimizde, radyomuzda, televizyonumuzda, yazılarımda, kitaplarımda kimseyi üzmeden doğruyu söylemektir! O doğruyu söylerken “O doğrunun dışındaki başka şeyler yanlış!” demiş olurum diye düşünüyorum. Ama bazen de -Kur'ân-ı Kerim’de de usul öyle- yanlışı da doğrudan doğruya söylemek lazım. 

***

Ne yapmamız lazım? Yeni bir yılda, yeni bir aşk ile şevk ile İslâm’ı, Kur’an’ı yeniden öğrenmeye çalışmalıyız. Kur’an’ı öğrenin, o zaman başka hiçbir şey demem! Kur’an’ı öğrenin, Kur'an size yeter! Kütüphanenizde vardır, Peygamber Efendimiz’in hadîs-i şerîflerini lütfen okuyun, öğrenin! Eğer siz İslâm’ı biliyorsanız, siz iyi müslümansanız o zaman etrafa anlatın! Çünkü millet İslâm’ı bilmiyor. Kendisini müslüman sanıyor ama çok kusurlu müslüman. Allah’ın gazabına uğrayacak, cezaya uğrayacak işler yapıyorlar da hâlâ kendilerini müslüman sanıyorlar. İslâm’a sataşıyorlar, müslümanı üzüyorlar! İslâm’ın ahkâmını kaldırmaya çalışıyor, hâlâ kendisini müslüman sanıyor!..Onun için lütfen başkalarına da İslâm’ı güzel güzel anlatma çalışması yapalım. Hem kendimiz iyi müslüman olalım hem de başkalarını iyi müslüman etmeye çalışalım. 

Sayfa Başı