M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Tüm Makaleler

Tevhid Asrı

2000 yılı artık yeni, yuvarlak bir rakam. Yeni bir yüzyılın, yeni asırların başlangıcı olacak. Önümüzdeki 2000 yılını “Tevhid Yılı” olarak ilan ediyorum. Lütfen, hepiniz yardımcı olun, bu “Tevhid Yılı” düşüncesini yaygınlaştıralım. ...

Devamı

21. Asır Tevhid Asrı

Lütfen kollarınızı sıvayın, gayretinizi kamçılayın, gayrete gelin ve 2000 yılında lâ ilâhe illallah’ı tanıtma, uluslararası alana yayma, bilmeyenlere öğretme çalışmalarını hepimiz yapalım!...

Devamı

Hepinizin Evi Kur’an Kursu Olsun!

Evlatlarımızı kendimizden daha iyi yetiştirmemiz lazım! Daha bilgili, daha görgülü, daha yüksek yetiştirmemiz lazım!.. Yirmibirinci yüzyıla hazırlamamız lazım! Hem çağdaş olması lazım hem ihlâslı, tertemiz, pırıl pırıl olması lazım! ...

Devamı

Ah Şu Tatil Günleri

Tatil ayları ne tatlıdır, Allah celle celâlüh tüm kardeşlere hayırlı ve güzel tatiller nasip etsin, hepsinin gönlü şen, gözü aydın olsun....

Devamı

Ramazan'ın Son On Gününde İtikâf

Ramazanınız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi dünyada ve âhirette üzerinize olsun. Bu mübarek ayın aşr-ı evvelini -ilk on gününü- tamamlamış bulunuyoruz. ...

Devamı

Bu Ramazan Çok Büyük Bir Fırsat

1418 yılı Ramazan'ı geldi, 31 Aralık 1997 Çarşamba günü oruca başlayacağız; tabii 30 Aralık Salı akşamı yatsıdan sonra teravih namazını kılıp gece sahura kalkıp öyle oruç tutmalıyız....

Devamı

Tasavvuf ve Ramazan

Ramazan da -ilim ve irfanla, basiret gözüyle bakılırsa- gerçekte bir tasavvuf ayıdır. Bu ayda âyet ve hadislerin gereği olarak yaptığımız ...

Devamı

Kurumlaşmanin Önemi

Lütfen hayırlarınızı kişisellikten çıkararak kurumsallaştırın! Yaygınlaştırın, devamlılaştırın, sağlamlaştırın! ...

Devamı

Bu Ne Biçim Müslümanlık!

Müslümanların sünnete uygun olarak yaşamalarını sağlayan ana çizgi, ana kaynak, ana gösterge Peygamber Efendimiz’in hadîs-i şerîfleridir...

Devamı

Kalp Eğitimi Yapacağız

Temel; gönlün, kalbin temiz olması. Kalbin temizliği için de çalışmak lazım. Kalbin temizliği tasavvufla, mânevî eğitimle oluyor....

Devamı

Biz Ne Yapmak İstiyoruz

Kurtlar kapmasın diye, çoban gibi sizi korumaya çalışıyoruz. Allah sizi kurtlara kaptırtmasın, yolundan ayırmasın....

Devamı

Alim İthal Edin

Alim ihtiyacı bir insana sudan, havadan, ekmekten, gıdadan önce gelir. Yoksa getireceksiniz. ...

Devamı

Adil İmam

Eğer o gücünü kuvvetini hayra kullanırsa, adaletle hükmederse Allah indinde en makbul insan olur. ...

Devamı

Sevgi Coşku Halinde Olunca

Dedelerimiz âdetlerini İslâmlaştırmışlar, yaşamları müslümanca. Bilgili olanları İslâm’dan gayrı şey yapmamışlar. ...

Devamı

Evlilik

Bir kültür savaşı var. Sana uydurmak istiyor. Kendi örfünü, âdetini sana ilkâ etmek istiyor. ...

Devamı

Tevhid Asrı

2000 yılı “Tevhid Yılı” olarak, yirmibirinci asır “Tevhid Asrı” olarak, onunla başlayan üçüncü bin tarihteki tevhid...

Devamı

Medine-i Münevvere

Taybe Medine’nin bir adıdır. Bir başka rivayeti de Tâbe'dir. Bu iki kelime tayyib kelimesinden geliyor....

Devamı

Takvâ

Bütün müslümanların kendisini koruması lazım. Sakına sakına, çekine çekine, düşüne düşüne attığı adımı atması lazım....

Devamı

Biz Her Yönden Çevreciyiz

evre-Kültür derneklerimizi kuran arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Biz çevreyi ağaçlandırmak, çevreyi temizlemek, çevreyi güzelleştirmek istiyoruz. ...

Devamı

Hayırlar Sadece İnsanlara Yapılmaz

İnsandan başlayarak insanın çevresindeki canlı varlıklara, bitkilere, ağaçlara, çevreye kadar yayılan sonsuz, bitmeyen bir liste halinde hayırlar yapmaya çalışmalıyız...

Devamı

Güzel Huy

İbadetleri severek yapıyoruz. Namaz gözümüzün bebeği. Oruç gelince ülkemizin çehresi değişiyor;...

Devamı

Bizim çok çalışmamız lazım

Yirmibirinci yüzyıla giriyoruz, yirmibirinci yüzyıla hazırlanalım diye yurtdışındayım. Yurtdışının teknik imkânlarından, ileri imkânlarından, zenginliklerinden faydalanalım ve bunları halkımızın lehine kardeşlerimiz için kullanalım, kardeşlerimize taşıyalım diye buralardayım. ...

Devamı

Hayatın Devamı için İlim Çok Önemli

Onun için topluca bir ilim seferberliği yapmaya, yani yirmibirinci yüzyıla hazırlanmak için, yirmibirinci yüzyıla üç sene kala bu çağdaş ilmi yakalamak için mutlaka ilme sarılmalıyız....

Devamı

Hayatımızın en mühim işi nedir?

En mühim iş, Allah’ın müslüman kulu olmaktır. Ticaret, ziraat, iş, güç, tahsil, hayatın diğer faaliyetleri; bunların hepsi sonra gelir. Önce mü’min olacak, insan bu beratı eline alacak....

Devamı

Çocuklarımızı nasıl, ne amaçla yetiştireceğiz

Önce Kur’an-ı Kerim’i ezberletsin, hafız eylesin. Kur’an-ı Kerim’i öğretsin. Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenmesine yardımcı olacak dil olan Arapça’yı öğretsin. Hem de komşularımızdan kaç tanesinin dilidir?! Arapça’yı, Farsça’yı, Osmanlıca’yı öğretsin, eski yazıyı öğretsin ...

Devamı

Sorumluluk duygusu

Kulun, Allah’a kulluk eden bir müslümanın, mü’minin en yüksek ruhsal durumu nedir? Rıza makamıdır, razı olmaktır! Allah’tan hoşnut ve razı. ...

Devamı

Herkes “Ben müslümanım.” diyor.

Tamam, müslümansın ama gel bakalım nasıl müslümansın? “Ben inançlıyım. Ben dinsiz değilim, ben dindarım…” Ama hangi dine sahipsin? Gel bakalım, Allah hakkında inancın ne?...

Devamı

İnnâ lillâh ve İnnâ ileyhi Râciûn

“Biz Allah’ın yarattığı kullarız. Kendi başımıza bir şeyimiz yok ki! Her şeyimiz Allah’tan! Dilerse felç eder, dilerse yok eder, öldürür, dilerse yaşatır, dilerse hoş hallere erdirir, dilerse musibetlere, felaketlere uğratır... Biz O’na döneceğiz.” ...

Devamı

Biz Mazlum Milletiz

Bizim dedelerimiz, biz eğer azınlıkların niyetine sahip olsaydık da bu kadar hunhar, gaddar olsaydık bunları öldürseydik, yedi asır sekiz asır bizim maiyetimizde yaşayan azınlıklardan kimse kalmazdı! ...

Devamı

Allah’ı Seven Resûlü’nü de Sever!

Ehl-i Kitab’dan daha önce kendilerine peygamber göndermiş, kitap göndermiş olup da sonradan peygamberlerinin öğrettiklerini unutmuş veya ellerindeki kitabın âyetlerini değiştirmiş veya bazılarını unutmuş olan kendilerine kitap indirilmiş kavimler, Ehl-i Kitab... ...

Devamı

Tasavvufun Boyutları

Zaman boyutu İslâm tarihi, mekân boyutu İslâm ülkeleri, mevzu boyutu ise insanın bütün fiilleri, hareketleri, amaçları ve gayeleri. Gayesinin en yükseği olan Allah’ı tanıma, mârifetullah ve muhabbetullah....

Devamı

Orta Doğu’da Vahim Oyunlar

Biz bu çirkin oyunlara karışmamalı, hatta savaşı önlemek için olanca ağırlığımızı ve caydırıcı muhalefetimizi ortaya koymalıydık....

Devamı

Tüm Dünyaya Açılmalıyız!

Her birimiz kendi zevk, şevk, yetişme şartı, sosyal, kültürel ve iktisadî imkânlarına uygun olarak, verimli çalışabileceği, faydalı olabileceği bir ülke seçmeli, ora ile münasebetlerini ilerletmeye ve geliştirmeye çalışmalıdır....

Devamı

Yurdumuzda İki Kadın Tipi

Bizler Anadolu’nun temiz analarının, kahraman ve çilekeş hanımlarının safında yer almalı, önlerinde derin saygıyla eğilmeli, adlarına anıtlar, abideler dikmeli, haklarında destanlar düzmeliyiz ki ......

Devamı

Gerçekçi Olmak Batılı Terk Edip Hakka Dönmek Şart!

Süratle ve derhal kendi öz benliğimize dönmeli, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Orta Asya’dan Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadarki bölgelerde yaşayan, bizi seven, bize hürmet besleyen, bizden medet uman, bizimle tarihî ve kültürel bağları olan... ...

Devamı

Dış Politikamızda Yeni Ufuklar

Genel bir prensip olarak tüm okuyucularıma çeşitli fırsatları değerlendirerek dış seyahatler yapmalarını, diğer ülkelerden dostlar ve arkadaşlar edinmelerini, ticarî, kültürel temaslar sağlamalarını, hatta mümkünse evlilik yoluyla ilişkiler kurmalarını içten tavsiye ederim. ...

Devamı

Bizim Millet Çok Sopaya Layık, Çok!

İlk müslümanlar gittikleri yere sırf İslâm’ı yaymak için giderlerdi. Sırf cihat için giderlerdi. Sonra gevşemiş müslümanlar. Ticaret için gitmişler de namaz kılarken ötekileri müslüman etmişler. ...

Devamı

Bizim Asıl Vazifemiz

O bakımdan biz de Peygamber Efendimiz’in (sas.) bize devretmiş olduğu, bırakmış olduğu vazifeleri kendi çağımızda, zamanımızda devam ettirmekle görevliyiz...

Devamı

Başarı, İhsanın Neticesidir

Milletçe başımıza yığılan dertleri bertaraf etmek için her işimizde ihsana sarılmamız, ilmî araştırmaya çok önem vermemiz ve çok çalışmamız, düzenli çalışmamız lazım hemen bugünden, bu saatten, bu andan itibaren......

Devamı

Yaz Mevsiminde Sorular, Cevaplar

Büyük ve korkunç bir kültür savaşı veriyoruz da milletin haberi yok; yolunu, yönünü, cephesini şaşırmış, görevlerini, sorumluluklarını unutmuş insanlar, dehşet verici, boş, gafil ve cahil bir yaşam......

Devamı

Müslümanlar Uyanın! Fırsat Sizin!

Bizim irfan ordumuz, cihanı bunlarla fethedeceğiz; çok kuvvetli olmalılar, yurt dışına, tüm dünya ülkelerine yayılmalılar! Allah’ın yüce dinini, imanın şanlı bayrağını her diyara taşımalı, oralara yerleşmeli, her yerde mânevî burçlara İslâm’ın zafer sancaklarını çekmeliler!...

Devamı

Ramazân-ı Şerîften Sonra

Ramazan’dan önceki gafil ve cahil hayata tekrar dönmek; şifa bulmuşken tekrar hastalığa düşmek, tertemiz yıkanmışken tekrar çamura, çirkefe batmak, çok çirkin ve çok günahtır. Allah saklasın!...

Devamı

Kutsî Ramazan’da Çirkin Oyunlar, Komplolar...

Aziz ülkemizde İslâm düşmanlarının pek çok imkânı, elemanı, ajanı, teşkilatı, alet ve edevatı, basın yayın aracı, televizyon kanalı var, nitekim bir küçücük Kuzey Irak’ta ne kadar gizli ajan olduğunu gazete ve televizyonlarda okumuş, izlemiştik. ...

Devamı

Oruç

Size, “En büyük düşmanınız kimdir?” diye sorulsa acaba nasıl cevap verirdiniz? Böyle bir soruya karşılık muhakkak ki ya birtakım şahıs isimleri söylenir; ...

Devamı

Oruç, Perhiz ve Beslenme

Oruç bedenin de sıhhat kaynağıdır. Oruçta mide, karaciğer, diğer sindirim cihazları, kalp, damar... dinlenir, birikmiş yağlar eritilir, fazla kilolar atılır, vücut rahata erer, baş esen olur, gövde hafifler. ...

Devamı

İslâm’ı Anla ve Yaşa

İslâm hayat nizamıdır, aklın delili, kalbin cilası ve ruhun gıdasıdır. İlminle amil ol, öğrendiğin İslâm’ı yaşa, şahsî hayatındaki ikilikleri, tezatları kaldır, kendini rûhen ve bedenen, kalben ve ahlâken düzene sok! Her şeyin İslâm’ca olsun. ...

Devamı

Bazı Enteresan İbadetler

Bir kimse mü’min kardeşinin işini görmek üzere yürür de o işi bitirir, başarırsa, bu onun için on sene itikâftan daha hayırlıdır....

Devamı

İçimizi Temizlemek ve Nurlandırmak

Ramazan, oruç, âdeta irade terbiyesini sağlayan bir aylık kurs gibidir. Böylece insan nefsinin kötü alışkanlıklarını, şehvanî isteklerini, oburluğunu dizginlemeyi öğrenir,...

Devamı

En Güzel Ay ve Bir Yarış

Ramazan esasen mü’minlerin “takvâ”yı öğrenmesi ve “takvâ”ya sahip olması için bir ay süreli bir eğitim, bir idman yani bir alıştırmadır....

Devamı

En Mühim İşimiz: Berat Kandilimizin İhyası

Mübarek “üç aylar”dan Şâbân-ı şerîf içindeyiz; Ramazan’a az kaldı. Hem on bir ayın sultanı ve mü’minlerin sebeb-i gufrânı Ramazan’ın heyecanı içimize düştü, hem de “Berat gecesi”nin telaşı gönlümüzü kapladı....

Devamı

Kandiller ve Fâni Dünya

Aziz ömürlerimiz rüzgar gibi geçiyor, yıllar sular gibi akıyor, hayat sermayemiz gittikçe azalıyor, her gün ayrılık ve kavuşma zamanı biraz daha yaklaşıyor: ...

Devamı

Regâib Duası

Yediğimiz lokmanın helal olduğuna dikkat edelim, bir. Bu ayda çok oruç tutalım. Bilelim ki takvâ ile oruç tutarak giriştiğimiz tevbe hareketi, Allah’ın bizi affetmesi için giriştiğimiz hareket Allah’ın lütfuna ermeyi en kolayca sağlayabileceğimiz şekildir. ...

Devamı

Nurlu Aylar, Feyz Dolu Günler, Geceler!

‘ÜÇ AYLAR’ dediğimiz mübarek mevsim başlıyor, Receb-i şerîf geliyor. Receb, tevbe ayı, davranma ve uyanma ayı, ibadete yönelme ayı; dinî yönden çok mühim ve muazzam bir ay! ...

Devamı

Alim Allah ile Ahdetmiştir

Müslüman cehenneme girer mi? Müslüman kabir azabı görür mü? Müslüman cayır cayır yanar mı? Yanar. Neden yanar? Vazifelerini yapmadığı için. Yapılacak vazifeler var, o vazifeler mühim vazifeler, onlar yapılmadığı zaman insan sorumlu olur...

Devamı

Susmak da İnsana Vebal Yükler

Hak sözü söylememiz gerekiyor. Hak sözü, haklı sözü, gerçek sözü, doğru sözü, birisinin mağdur olmasını engelleyecek sözü, bir zâlimi zulmünden engelleyecek cesur sözü de mutlaka söylemek gerekiyor. “Cihadın en faziletlisi budur.” diye Efendimiz hadîs-i şerîflerde bildirmiş. ...

Devamı

Zamanın Kıymetini Bilelim

İçinde bulunduğun zamanı düşüneceksin: “Bugün günlerden ne? Günün hangi saati? Şu sırada ne yapmalıyım? Bu vakit namazını kıldım mı? Şu anda ben vaktimi neyle geçiriyorum, aslında neyle geçirmek lazımdı?” diye, insan zamanını böyle de bilebilir. ...

Devamı

Hakikate Köleyiz

Hakikate köleyiz. Hakikatin, gerçeğin kulu kölesiyiz; onu söyleyeceğiz. Ortalık söylemediğimizden bozuluyor. Hakkı söylemediğimizden, batılın karşısına çıkmadığımızdan, en az edepsizler kadar edepliler aktif olmadığından memleket bozuluyor! Nizam bozuluyor, huzur bozuluyor, asayiş bozuluyor. ...

Devamı

Hakkı Söylemek Vazifemizdir

Biz hakkı tutarız. Bir de basiretle hareket ederiz; düşmanlıkları alevlendirmeyiz, yangına benzin dökmeyiz, söndürmeye çalışırız. Tarihî yaraları sarmaya çalışırız. İran bizim komşumuzdur. İçinde %40’dan fazla Türk vardır, Türk ırkından insan vardır. Sünnîler vardır. Aynı tarihi paylaşmışız....

Devamı

En Başta Gelen Kusurumuz

müslümanın, sizlerin ve bizlerin ilk işimiz ilim öğrenmek! Çocuklarımıza vereceğimiz en kıymetli malzeme, her şeyden önce ilim! Çocuklarımızı alim yetiştirmek, ilk işiniz bu!...

Devamı

Lütfen İlgimizi Yayalım

Müslümanların hepsinin iyiliğini isteyeceğiz. “Müslümanların dertleriyle, işleriyle, sıkıntılarıyla, sorunlarıyla ilgilenmeyen bizden değildir.” diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz defterden siliyor, reddediyor. Müslümanların dertleriyle dertleneceğiz. ...

Devamı

Fakihler Komutandır

Bütün insanların kulluk görevi, Allah’a itaat etmektir. Allah’ın emirlerini bilen insan onlara yol gösterir, onları hayra sevk eder ve yapacakları işleri Allah’ın rızasına göre yaptırır. Onun için “Halkın asıl komutanları alimlerdir.”...

Devamı

Muhabbeti Zedeleyici Davranışlardan Kaçınmak

Bizden muhabbetli bir topluluğun meydana gelmesi, oluşması gerekiyor. Bu muhabbetli topluluk oluşacak da bu topluluk bundan sonra İslâm’a hizmet eden kadro olacak. İslâm’a hizmet eden kadro arasında muhabbet olmazsa İslâm’ın hizmetini nasıl yapacaklar?! Yapamazlar, yapamıyorlar, yapamıyoruz. ...

Devamı

Ebû Eyyûb el-Ensârî

Kur’ân-ı Kerîm okurken baktı ki âyette Allah, “Ey müslümanlar, cihat edin!” diyor. Düşündü; “Ben müslümanım, benim de cihat etmem lazım.” Dedi ki; “Benim kılıcımı, kalkanımı, silahımı, zırhımı hazırlayın; ben cihada gideceğim.” ...

Devamı

Toplumun Topluca İyi Olması Lazım!

Toplumun gelişmesi kişisel çalışmalarla olmuyor. Toplumun içinden çok faziletli bir insan çıkabiliyor, yükseliyor ama yetmiyor. Toplumun topluca iyi olması lazım! Topluca iyi olmadığı zaman, kötülükleri engellemediği zaman toplum gelişmiyor. Yani toplum iyilikleri yapacak, kötülükleri engelleyecek....

Devamı

Ölçü Şeriattir

Soru: Hem bizim hayatımıza tatbik etmemiz hem de soranlara cevap verebilmemiz açısından bir günlük hayatınızı eğer mahzuru yoksa kısaca özetler misiniz, lütfen? Cevap: Hayır! Özetlemem, anlatmam! Çünkü ölçü ben değilim. Resûlullah’ın günlük hayatını öğrenin, öyle yapın!...

Devamı

Âhiret İşlerinde Acele Etmek

Âhiret işini hızlı, çabuk yapın, süratli yapın. Dünya işlerini de üfleye üfleye, koklaya koklaya, soğuta soğuta, danışa danışa, konuşa konuşa yapın. Dünya işlerinde ihtiyat edin....

Devamı

Abdullah İbnü’l-Mübârek

Ben bu şahsın çizgi romanının, filminin çevrilmesi gerektiği kanaatindeyim. Efsane gibi bir insan! Çok büyük bir alim! Onun zamanında ittifakla “İslâm âleminin şarkında ondan büyük alim yok.” diyorlar. Herkes methediyor. ...

Devamı

İmanı Tazelemek

Gevşemeyiniz, âhireti, hesabı unutmayınız, hiç olmazsa düşmanların çalışmalarına bakıp gayrete geliniz, bu davanın bir ucundan da siz tutunuz, bu yükün bir miktarını da siz kaldırınız ki muvaffak olup iki cihanda felah bulasınız....

Devamı

Berat Gecesi Duası!

Mart '91'in ilk gecesi Berat kandili, ortası Ramazan ayının başlangıcı olacak inşaallah. Tevbenizi aşk ile yenileyin, Cenâb-ı Hakk'a gözyaşları içinde pek çok yalvarın ki sizi ve bizi saidler zümresinden eylesin,...

Devamı

Berat Kandilinde insan neler yapabilir

Artık âdet haline geldi. Size nereden konuşma yaptığımı anlatınca hoşlanıyorsunuz diye bilgi veriyorum. Aile eğitimi programımız için Avustralya?dayız. Avustralya?nın doğusunda Brisbane diye bir güzel şehir var; ...

Devamı

Dinimizi Güzelce Yaşamanın Formülü

Her şeyin ölçüsünü anlamak istiyorsanız, yaptığınız zaman da yapmadığınız zaman da sevap kazanmak istiyorsanız, yalnız Efendimiz?in sünnetini öğreneceksiniz....

Devamı

Hacca Çağır

Şimdi biz nasip olmuş, kalkmışız gelmişiz. Allah nasip etti; demek ki nasibiniz varmış buraya Peygamber Efendimiz?in şehrine geldiniz....

Devamı

Hac'dan İlhamlar

Elhamdülillah, hac çok görkemli, çok önemli, çok heybetli, çok hikmetli, çok kıymetli bir ibadet; hadsiz hesapsız faydaları, sevapları var;...

Devamı

Hamd Etmek

"Kıyamet gününde; bu dünya bitip âhiret alemi başladığı zaman, Allah'ın yanında, huzurunda insanların, kulların en faziletlisi, en üstünü, en yükseği, çok hamd eden kullar olacak."...

Devamı

Hayırlara Koşmak

Hayrın ilk başı, insana fayda verecek en büyük hayır ibadetlerdir. Bir kere insanın ilk önce kendisine hayrı olması lazım. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, haramdan kaçınmıyor; günahları işliyor. ...

Devamı

İstircâ

İstircâ, bir musibet anında Allah?ın takdirine rıza gösterip O?na sığınarak teselli bulmayı ifade eden söz ve davranışlar için kullanılan bir terim....

Devamı

Kadir Gecesi

Bir şey sevildiği zaman çabuk geçer. Sıkıntılı dakikalar; hastalıklar, ağrılar geçmek bilmez, ama hoş vakitler çarçabuk geçiverir. ...

Devamı

Kâtip Çelebi

Eğitilmemiş bir insan tefekkürü muntazam yapamaz. Onun için en iyi yol mütefekkirlerin, yüksek tefekkür ehli insanların kitaplarını okumak?...

Devamı

Kur'ân-ı Kerîm Bizden Davacı Olmasın

Kur'ân-ı Kerîm bizden davacı olmasın. Biliyorsunuz Kur'ân-ı Kerîm şefaat edecek. Yine biliyorsunuz davacı olacak; "Yâ Rabbi! Ben bu adamın evinde duvarda asılı durdum, raflarda tozlandım....

Devamı

Mekke-i Mükerreme'de Ramazan Günleri

Nasip eden Allah?a hamd ü senâlar olsun, Ramazân-ı şerîf, Hicaz?da, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere?de, başka yerlerden çok daha feyizli, bereketli, mükemmel, güzel ve hoş oluyor; sevap da bu mübarek yerlerde çok fazla!...

Devamı

Muhibbî

Nefs hazzın ey Muhibbî, vermegil hayvan sıfat, Zabt-ı nefs et, ârif ol, âlemde insanlık budur. Dünyada pek çok medeniyet var; Hint medeniyeti, Çin medeniyeti, Avrupa medeniyeti, Mısır medeniyeti... ...

Devamı

Mü'min Camide Sudaki Balık Gibidir

Mesnevi'de anlatılır. Zengin bir adam kölesi ile yolda gidiyorlarken, ezan okunmuş. Köle efendisine bakmış: "Efendim müsaade edersen camiye gideyim." demiş. Köle bu, esir; ötekisi de patron, efendi......

Devamı

Müslüman Çevresi İle İlgili İnsandır

Müslüman çevresi ile ilgili insandır, her şeyin düzgününü ister, eğrilik olduğu zaman doğrultmaya çalışır. Hz. Ömer?e bile ne demişler? ?Yâ Ömer! Sende bir eğrilik görürsek kılıcımızla doğrulturuz.? ?Keseriz? demek. ...

Devamı

Müslümanları Sevmek ve Yardımlaşmak

"Bir müslümanın din kardeşine, o kardeşini severek, ona sevgi ve muhabbet göstererek, yakınlık duygularıyla, İslâmî güzel duygularla bakışı..." Kendi mescidini işaret buyurarak: "Benim bu mescidimde bir sene itikâf etmesinden daha hayırlıdır."...

Devamı

Müslümanlık Çeşitleri

Ben Müslümanlığı latîfe olarak ikiye ayırıyorum, belki kitaplarımda okumuşsunuzdur: Bir zamâne Müslümanlığı var, bir sahabe Müslümanlığı var......

Devamı

Riyâzetü'l-Beden ve Riyâzetü'n-Nefs

Çalıştırılan bir uzuv gelişir, adale kuvvetlenir; vücut çalışınca dinç kalır, güç kazanır. Atalarımız: ?İşleyen demir ışıldar, işlemeyen pas tutar.? buyurmuşlar....

Devamı

Sahabe Müslümanlığı 3

Türkiye?de bu kadar sahabe olsaydı, Türkiye ne olurdu? Tepeden tırnağa müslüman olurdu. İslâm için niye sahabe gibi çalışmıyoruz?...

Devamı

Sahabe Müslümanlığı 2

Ben Müslümanlığı iki çeşide ayırıyorum. Yarı şaka ama yarı secîli, müseccâ? Bir, sahabe Müslümanlığı; bir de zamâne Müslümanlığı diyorum....

Devamı

Sahabe Müslümanlığı 1

Allah?ın sevdiği, razı olduğu kul olmak için ilim öğrenmek lazım. Yani bilmek lazım? Neleri sevdiğini, neleri yaparsak sevap kazanacağımızı bilmemiz gerekiyor....

Devamı

Sahabe Müslümanlığı Her Yerde Hakkı Söylemektir

Yanlış söyleyen bir insan olduğu zaman; ?Yalan söylüyorsun, yanlış söylüyorsun, hata ediyorsun, oyun oynuyorsun, hainliğinden yapıyorsun, dalkavukluğundan yapıyorsun, -neyse neden yapıyorsa- o işin aslı şöyledir.? diye doğrunun söylenmesi lazım....

Devamı

Salât u Selâm

Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Ne güzel! Allah bize Resûlullah Efendimiz?e saygıyı, sevgiyi bahşeylesin, ona salât u selâmda kusur ettirmesin, şefaatine nail eylesin. ...

Devamı

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Selim ölmüş, Allah rahmet eylesin, vasiyeti varmış. Kapalı, işlemeli bir kasa, kutu, "Bunu da kabrime koyacaksınız." demiş. Kutu kapalı, kilitli... ...

Devamı

Yeni Hicrî Yılbaşımız ve Aşure Günümüz

Muharrem, "el-eşhürü'l-hurum'dan, yani savaşın yapılmadığı, sulhun hâkim olduğu kutsal, mübarek, muhterem aylardandır ve içinde aşure günü gibi çok müstesna ve kıymetli bir gün de bulunmaktadır....

Devamı

Zamâne Müslümanlığı

Dikkat edin ki hiçbir sözünüz bir zalimi desteklemesin. Dikkat edin ki hiçbir davranışınız zalimi desteklemesin....

Devamı

Mehmed Zahid Kotku

Adı Mehmed Zahid, soyadı Kotku idi. Kendisinin naklettiğine göre babası ona: "Oğlum Mehemmed!" diye hitap edermiş. Soyadının "mütevâzi" mânasına geldiği nüfus cüzdanının başına not edilmiş idi....

Devamı

Sayfa Başı