M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Akademik Hayatı

M. Es'ad Coşan Hocaefendi, Türk-İslâm Kürsüsü'nde, filolojinin temel yöntemlerine bağlı kalarak bilimsel faaliyetler yapmış, doktora, doçentlik ve profesörlük tezi hazırlamış, doktora öğrencileri yetiştirmiş, ilmî makaleler yazmış, bilimsel toplantılarda tebliğler sunmuş, Fakülte'nin akademik kurullarında görevler almış, Fakülte Dergisi'nin yayın hazırlığında bulunmuş ve burada verilen görevleri yerine getirmiştir.

Hocaefendi, 1965 yılında XV. Yüzyıl Şairlerinden Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri adlı çalışmasıyla 'İlâhiyat Doktoru' ünvanını aldı. İlâhiyat Fakültesi öğretim üyeliği yanı sıra 1967-68 yıllarında Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu'nda 'Türkçe ve Hümaniter Bilgiler' dersini, 1977-1980 yılları arasında ise Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde 'Türk Dili ve Hümaniter Bilgiler' dersini okuttu. 

1972 yılında Hacı Bektâş-ı Velî ve Makâlât adlı tezi ile doçent oldu. 1973 yılında Fakülte'nin Türk-İslâm Edebiyatı Kürsüsü öğretim üyeliğine, bir yıl sonra da aynı kürsünün başkanlığına atandı. Emekli olduğu 1987 yılına kadar adı geçen kürsünün Anabilim dalı başkanlığını yürüttü. 

Matbaacı İbrâhim-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiyye adlı takdim teziyle 1982 yılında Profesör ünvanını aldı.

Hocaefendi, mensubu bulunduğu fakültede Türk-İslâm Edebiyatı, Osmanlıca, Türkçe-Kompozisyon, Farsça ve Arapça derslerini okuttu. Yedi adet doktora ve çok sayıda lisans tezi yönetti.

Akademik anlamda ilgi duyup çalışma yaptığı konuları şu şekilde sıralayabiliriz:

Mevlidler, Tezkiretü'l-evliyâ tercümeleri, evrâd-ı şerîfler, İsmail Hakkı-i Bursevî'nin eserleri, Aziz Mahmûd-ı Hüdâyî'nin eserleri, Şeyh Murâd-ı Buhârî'nin eserleri, Kutbuddîn-i İznikî'nin eserleri, na'tler, hilyeler, kısâs-ı enbiyâlar, tasavvufta 40 makam, ilk Türkçe dinî kitaplar, şair tezkireleri...

Sayfa Başı