M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Ailesi

Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi'nin babası Halil Necati Efendi, annesi Şadiye Hanım'dır. Baba tarafından dedeleri Molla Mehmed ve Molla Abdullah; anne tarafından dedeleri ise Ahmed Çavuş ve Molla Hüseyin olup baba ve annesi dördüncü kuşakta aynı kökte (Keşkekçi Halil Efendi) birleşmektedir. Nesebi, Hz. Hüseyin'e ulaşmaktadır.

M. Es'ad Coşan Hocaefendi'nin babası Halil Necati Efendi, 1906 yılında doğmuş, medreselerin lağvedildiği 1924 yılına kadar Gümüşhaneli Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin halifelerinden Bayramiçli Ali Efendi'nin nezaretinde tahsilini devam ettirmiş, daha sonra da köyüne dönmüştür. 1928 yılında Balıkesir'de askerliğini yaparken Çırpılarlı Ali Efendi'nin teklifi üzerine tasavvufî hayata intisap etmiştir. Bilahare Şadiye Hanımla evlenmiş ve bu evlilikten beş erkek, iki kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

1942 yılına kadar geçimini köyünde sürdüren Halil Necati Efendi, bu tarihte çocuklarının tahsili için İstanbul'a taşınmış, bir süre ticaretle uğraştıktan sonra İstanbul Müftülüğü'nün açtığı sınavı kazanarak Fatih Müftülüğü'nde kâtip olarak memuriyet görevine başlamıştır. Bu arada Gümüşhaneli dergâhı postnişînlerinden Serezli Hasib Efendi ve Kazanlı Abdülaziz Bekkine'ye bağlılığını sürdürerek onların yakınlığını kazanmıştır. Abdülaziz Efendi'nin 1952 yılında vefatının ardından mânevî eğitimini Mehmed Zahid Kotku hazretlerinin gözetiminde sürdürmüştür.

2008 yılında vefat ederek Süleymaniye Camii haziresine defnedilmiştir.

Dindar, ârife ve bir Osmanlı hanımefendisi olan annesi Şadiye Hatun'un, M. Es'ad Coşan Hocaefendi'nin şahsiyetinin oluşmasında önemli bir yeri vardır. Şadiye Hatun, 1965 yılında vefat etmiş, İstanbul Erenköy mezarlığına defnedilmiştir.

Sayfa Başı