M. Es'ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi

Kronoloji

Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi Hayat Kronolojisi

 • 1938

  Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi hicrî 13 Safer 1357, miladî 14 Nisan 1938 tarihinde, Çanakkale'ye bağlı Ayvacık ilçesinin Ahmetçe köyünde dünyaya geldi. Babası Halil Necati Efendi, annesi Şadiye Hanım'dır. Hz. Hüseyin Efendimiz'in soyundan olan dedeleri Buhara'dan gelip Çanakkale'ye yerleşmişlerdir.

   
 • 1942

  Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi'nin babası Hâfız Halil Necati Efendi, 1942 yılında çocuklarının tahsili için Ahmetçe/Ayvacık/Çanakkale'den İstanbul'a yerleşti.

   
 • 1950

  Mahmud Es'ad Coşan Hocaefendi, ilköğrenimini Eminönü Vezneciler İlkokulu'nda, 1950 yılında tamamladı. Bu arada babası vasıtasıyla dönemin alim ve âriflerinden Serezli Hasib ve Abdülaziz Bekkine efendilerle tanıştı. Onların sohbet meclislerine devam etti.

   
 • 1950-56

  1950 yılında başladığı Vefa Lisesi orta kısmından 1953 yılında mezun olarak Vefa Lisesi Fen Kolu'na kayıt yaptırdı. 1956 yılında buradan mezun olmasının akabinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Arap-Fars Filolojisi bölümüne kaydoldu.

   
 • 1960

  Fakülte son sınıfta iken Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi'nin küçük kerimeleri Muhterem Hanımefendi ile evlendi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars filolojisinden mezun oldu. Fakülte'den mezuniyetini müteakip girdiği imtihanı başarı ile vererek Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Klasik-Dînî Türkçe Metinler Kürsüsü asistanlığını kazandı. 17 Aralık 1960'da göreve başladı.

   
 • 1963

  Şair Fuzûlî'nin Kelam ilmine ait Matlau'l-itikad adlı Arapça eserini Kemal Işık'la birlikte tercüme etti. Eser Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesince yayınlandı.

   
 • 1965

  Fakülte yayın komisyonunda iki yıl sekreterlik yapan Es'ad Coşan Hocaefendi, XV. Yüzyıl Şairlerinden Hatiboğlu Muhammed ve Eserleri adlı çalışmasıyla 'İlâhiyat Doktoru' ünvanını aldı.

   
 • 1967-98

  İlâhiyat Fakültesi öğretim üyeliği yanısıra Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksekokulu'nda Türkçe ve Hümaniter Bilgiler dersi verdi.

   
 • 1971

  Askerlik görevine Tuzla Piyade Okulu'nda başladı. Ağrı Patnos'ta yedek subay olarak tamamladı.

   
 • 1973

  "Hacı Bektaş-ı Velî ve Makâlât" adlı tezi ile doçent ünvanını aldı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Kürsüsü'ne Öğretim Üyesi olarak tayin edildi ve kürsünün başkanlığına getirildi. Emekli olduğu 1987 yılına kadar adı geçen kürsünün Anabilim dalı başkanlığını yürüttü.

   
 • 1975

  Almanya'da bilimsel inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere altı ay süresince görevlendirildi.

   
 • 1976

  Münih'te yayınlanan İslâm Mecmuası'nın çeşitli sayılarında yazıları yayınlandı. Konya, Isparta, Bursa ve İstanbul kütüphanelerinde araştırmalarda bulunmak üzere görevlendirildi.

   
 • 1977

  Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı, Mânevî Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına üye olarak iştirak etti. İskenderpaşa Camii'nde hadis dersleri vermeye başladı. 1977-1980 yılları arasında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde Türk Dili ve Hümaniter Bilgiler dersini okuttu.

   
 • 1980

  13 Kasım 1980'de âhirete irtihal eden Mehmed Zahid Kotku hazretlerinden sonra tebliğ ve irşat görevini üstlendi.

   
 • 1982

  Matbaacı İbrahim-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiyye adlı takdim teziyle profesörlük ünvanını aldı.

   
 • 1984

  İslamic Council of Victoria (Avustralya) tarafından yaz tatili döneminde, Osmanlıca ve Türk dili ve kültürü konularında eğitim çalışmaları yapmak ve konferanslar vermek üzere davet edildi.

   
 • 1985

  Suudi Arabistan ve Almanya'da ilmî çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Sanatları ve Mimarisi Anabilim Dalı başkanlığı görevini üstlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda "Türk Dili ve Edebiyatı Özel İhtisas Komisyonu"nda görev aldı.

   
 • 1986

  Cidde'de İslâm Konferansı teşkilatı çalışmalarına katılmak üzere Fakülte tarafından görevlendirildi.

   
 • 1987

  Cidde'de İslâm Konferansı teşkilatı çalışmalarına katılmak üzere Fakülte tarafından görevlendirildi.

   
 • 1989

  Karayoluyla Bulgaristan, Yugoslavya, Avusturya, Almanya, Danimarka üzerinden İsveç'e seyahat etti. Dönüşte Almanya'da bir müddet kaldı. Ramazan Bayramı'nı Hicaz'da geçirdikten sonra Almanya üzerinden Amerika'ya gitti.

   
 • 1991

  Avustralya'nın muhtelif şehirlerinde konferanslar verdi. Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan'a gitti.

   
 • 1992

  Yoğun konferans ve sohbet faaliyetlerinde bulundu. Gümüşhane'de "Ahmed Ziyâüddin-i Gümüşhânevî Sempozyumu" gerçekleştirildi.

   
 • 1994

  Avrupa'nın Almanya, Hollanda, Danimarka, İsveç gibi ülkelerinde toplantılar, ilmî konuşmalar, seminerler gerçekleştirdi. Kızılcahamam'da gerçekleştirilen eğitim programına katıldı. Konferanslar vermek üzere Avustralya'ya seyahat etti.

   
 • 1995

  Mısır'a bir seyahat gerçekleştirdi. Temmuz-Ağustos aylarında İngiltere ve Amerika'da birer hafta Aile Eğitim Kampları'na katıldı.

   
 • 1996

  Avustralya Canberra'da bir aile eğitim programına katıldı. Gidiş ve dönüş esnasında Malezya'ya uğradı. Bayramiç-Çanakkale'de Gümüşhânevî Ahmed Ziyâüddin Efendi'nin halifelerinden ve Merhum Hafız Necati Coşan Efendi'nin hocası Çırpılarlı Ali Efendi'yi Anma Programı gerçekleştirildi. 9-10 Aralık 1996'te Düzce'de "Muhammed Zahid el-Kevserî Sempozyumu" gerçekleştirildi.

   
 • 1997

  Antalya, Almanya, İsveç ve İngiltere'de aile eğitim programlarına katıldı. Mayıs ayından itibaren İsveç, Danimarka, Almanya, İngiltere, Hollanda'ya seyahatlerde bulundu. Ağustos ayında Almanya, Eylül-Ekim aylarında Amerika ve Kanada; Ekim sonunda Almanya; Aralık'ta da Endonezya seyahatlerinde çeşitli konferanslar, sohbetler ve incelemeler gerçekleştirdi.

   
 • 1998

  Avustralya, Almanya ve İngiltere'ye seyahatlerde bulundu ve aile eğitim programlarına katıldı.

   
 • 1999

  Avustralya Melbourne'de "Fatih'in Kişiliği ve Fetih Ruhu" konulu bir konferans verdi. 1999 yılından 2001 yılına kadar çok sayıda seyahatleri olmakla birlikte daha çok Avustralya'da faaliyetlerini sürdürdü.

   
 • 2001

  4 Şubat Pazar günü, bir cami açılışı yapmak için Griffith şehrine giderlerken, Avustralya yerel saatiyle 12'de (Türkiye saatiyle 04'te) Sydney civarında, Dubbo kasabası yakınlarında geçirdikleri henüz nedeni anlaşılamamış bir çarpışma sonucu, yanında bulunan damadı Prof. Dr. Ali Yücel Uyarel'le birlikte âhirete irtihal eyledi. Naaşı, Sydney'de Auburn Gelibolu Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra 8 Şubat Perşembe günü Türkiye'ye getirildi. 9 Şubat Cuma günü, Fatih Camii'nde yüzbinlerce seveninin iştirak ettiği bir cenaze namazından sonra, Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin kabri civarında, Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi.

   

 

Sayfa Başı